Het inhuren van een schilder

Indien u uw huis wilt laten opschilderen door een schilder is het van groot belang dat u precies weet hoe lang hij er over zal doen en wat de kosten zijn. Ook moet u op papier de toezegging krijgen hoe lang de verf in orde blijft nadat het huis is opgeschilderd.

Afspraken
Ga eerst voor u zelf na wat er allemaal gedaan moet worden. Vergeet hierbij geen onderdeel zoals bijvoorbeeld dakgoot of dakkapel. Wanneer u dat allemaal op papier heeft staan kunt u bij verschillende schilders een offerte aanvragen. Zij moeten daarvoor komen kijken war er allemaal gedaan moet worden. U kunt dat met de schilder bespreken. Dit moet u met meerdere schildersbedrijven herhalen. Wanneer u de offertes allemaal ontvangen heeft kunt u ze onderling vergelijken. De duurste hoeft in principe niet de beste te zijn. U kan het beste die schilder uitkiezen waarbij u een goede gevoel heeft.

Wanneer u de keus heeft kunnen maken moet u de schilder uit Utrecht hem uitnodigen voor een gesprek om alle punten goed door te spreken. De besproken punten die buiten de offerte vallen, maar ook gedaan moeten worden, moet u ook op papier zetten. Deze afspraken moet u dan vervolgens beiden ondertekenen. Dit kan veel narigheid achteraf voorkomen. Ook het garantiebewijs zal hij na afloop van het schilderen moeten overhandigen. Dan kunt er op terug komen als het niet aan alle wensen voldoet.

Vraag wel naar zijn referenties

Voor u daadwerkelijk met de desbetreffende schilder in zee gaat, kunt u ook naar zijn referenties vragen. U kunt dan beoordelen of de schilder ├ęcht vakbekwaam is.

Leave a Reply

Your email address will not be published.